• kompleksowa obsługa inwestycji obejmująca:
  • etap koncepcyjny (ogólne założenie projektowe)
  • etap projektowy
  • etap administracyjny (uzgodnienia, decyzje, pozwolenie na budowę)
  • etap przygotowania budowy (budżet, przetargi na Generalnego Wykonawce lub pakiet Wykonawców branżowych, umowy na roboty budowlane)
  • etap realizacji (koordynacja prac, kontrola harmonogramu i założonego budżetu, kierowanie budową, nadzór inwestorski wielobranżowy)
  • etap zakończenia inwestycji (pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie finalne budowy z wykonawcami, Inwestorem, kredytodawcą)
 • koordynacja inwestycji we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej)
 • pełnienie funkcji inwestora „zastępczego”
 • koordynacja prac Najemców Galerii Handlowych lub Centrów Biurowych
 • techniczno - finansowe doradztwo inwestycyjne
 • kierowanie budową zgodnie z Prawem Budowlanym
 • nadzory inwestorskie we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej)
 • przeglądy obiektów (gwarancyjne, okresowe)
 • certyfikaty energetyczne