intech pk_wersja podstawowa_rgb

INTECH PK Sp. z o.o. jest spółką celową Politechniki Krakowskiej działającą na rzecz naukowców oraz twórców nowych technologii
w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz inwestorami.
Podejmuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia konkurencyjności polskich firm.
Z założenia spółka wspiera przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do kluczowych technologii
i inwestorów stawiających na rozwój firm, które czerpią zyski z innowacji.
Jednocześnie wspierani są twórcy innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników badań
oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Ideą funkcjonowania INTECH PK Sp. z o.o. jest więc łączenie interesów wynalazców z interesami inwestorów,
a umożliwiają to zaangażowanie, wysokie kompetencje oraz umiejętności kadry spółki.

Wiodącymi dziedzinami, w których specjalizuje się INTECH PK Sp. z o.o. są:

∗  Nowoczesne materiały   ∗  Budownictwo  ∗  Architektura   ∗  Ochrona środowiska   ∗  Energetyka    ∗  Teleinformatyka