Drogi publiczne zrealizowane w ramach osiedla MWM


Nazwa projektu: Budowa drogi KDL od ul. Radzikowskiego do ul. Armii Krajowej oraz fragmentu drogi KD/D.2 zgodnie z MPZP "Bronowice Małe Rondo Ofiar Katynia" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową infrastruktury kolidującej
Lokalizacja: Kraków, rejon ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej
Wielkość inwestycji: ok. 2 km
Zakres prac: pełnobranżowa koordynacja i nadzór inwestycji (organizacja i przeprowadzenie procedur przetargowych, przygotowanie inwestycji, koordynacja i nadzór prac budowlanych)
Inwestor: HENNIGER INVESTMENT S.A.
Termin realizacji: 10/2015 - 06/2016